• specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności prawie spółek i prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach M&A
  • prowadzi również sprawy z zakresu finansowania inwestycji
  • wykładowca na seminariach i konferencjach poświęconych prawu handlowemu, jak również wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
  • biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim

Specjalizacja w zakresie