• członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
  • specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie administracyjnym
  • przez kilkanaście lat prowadził kompleksowo obsługę prawną realizacji wielu galerii i parków handlowych, poczynając od pozyskiwania gruntów poprzez postępowania administracyjne, negocjacje z generalnymi wykonawcami, spory z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami, kompleksową komercjalizację powstałych obiektów, w tym przygotowywanie wzorów umów najmu i negocjowanie ich w imieniu właścicieli nieruchomości lub najemców, finansowanie bankowe, aż po obsługę porealizacyjną, w tym także związaną z eksploatacją obiektów, negocjacjami z zarządcami oraz w zakresie przebudów, reorganizacji itp.
  • prowadził wiele postępowań z zarządcami dróg w zakresie szeroko rozumianych uzgodnień dotyczących skomunikowania obiektów handlowych, w szczególności w procedurze uzyskiwania zgód na lokalizację zjazdów
  • dysponuje doświadczeniem w zakresie udziału w postępowaniach planistycznych, zarówno opracowując wnioski i uwagi do projektów planów w celu doprowadzenia do uchwalenia planu w określonym kształcie, reprezentując klientów na sesjach rad miast i w tzw. dyskusjach publicznych, a także w postepowaniach przed wojewodą lub sądem administracyjnym prowadzących do unieważnienia uchwał w przedmiocie mpzp w postępowaniu
  • posługuje się językiem niemieckim i angielskim

Specjalizacja w zakresie