• studiował prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Universitad International de Catalunya w Barcelonie oraz socjologię na Uniwersytecie Warszawskim 
  • ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej
  • z branżą funduszy europejskich związany od 8 lat, przez ten okres doradzał szerokiej grupie przedsiębiorców od start-upów poprzez największe i najbardziej innowacyjne krajowe podmioty
  • autor ponad dwustu biznesplanów i studiów wykonalności z wielu branż, od energetyki poprzez przemysł aż po informatykę i przetwórstwo rolne, o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych 
  • zarządzał projektami realizowanymi między innymi dla Instytutu Chemii Przemysłowej, Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy oraz kilkunastu spółek giełdowych
  • włada płynnie językiem angielskim i komunikatywnie hiszpańskim

Specjalizacja w zakresie