W Monitorze Prawniczym piszemy o dofinansowaniu ze środków europejskich w orzecznictwie

"Dofinansowanie ze środków europejskich w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych", Monitor Prawniczy 17/2014

Krzysztof Brysiewicz

Artykuł dotyczy najistotniejszych problemów związanych z projektami realizowanymi przy udziale dofinansowania ze środków europejskich, jakie pojawiają się na gruncie orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Czytaj dalej