E-prawnik

 • 22 Styczeń 2015

  Na e-prawnik.pl piszemy o nieautonomicznym charakterze interesu spółki handlowej

  "Nieautonomiczny charakter interesu spółki handlowej", e-prawnik.pl, 22.01.2015 r.

  Natalia Tracichleb

  Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w wyroku z dnia 04.12.2013 r. w sprawie pod sygn. akt VI ACa 290/13 stanął na stanowisku, zgodnie z którym interes spółki handlowej winien być rozumiany jako "wypadkowa interesów wszystkich grup jej wspólników, określona z uwzględnieniem zastrzeżonego w umowie lub statucie spółki wspólnego celu, do osiągnięcia którego wspólnicy zobowiązali się dążyć".

  Czytaj dalej
 • 21 Styczeń 2015

  Na e-prawnik.pl piszemy o nowej upadłości konsumenckiej

  "Nowa upadłość konsumencka", e-prawnik, 21.01.2015 r.

  Łukasz Sieczka

  Zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązania z jednej strony stanowią odpowiedź na oczekiwania w zakresie upowszechnienia dostępu do tego rozwiązania wśród ludzi pozostających w tzw. "spirali zadłużenia", a z drugiej niosą ze sobą ryzyko oddłużania osób, które w zadłużenie popadły nie do końca bez własnej winy.

  Czytaj dalej