10 Marzec 2015

Z naszego Bloga: Uwłaszczenie spółki publicznej w praktyce, czyli spór wokół spółki Gant Development S.A. – CZĘŚĆ I

"Uwłaszczenie spółki publicznej w praktyce, czyli spór wokół spółki Gant Development S.A. – CZĘŚĆ I", z naszego bloga: Prawo Biznesu - ,,Law in action", 11.02.2015 r.

Damian Dworek, Karol Szymański

W powszechnej świadomości spółki publiczne funkcjonujące w ramach krajowego obrotu zorganizowanego to elita pośród rodzimych przedsiębiorców oraz prymusi gospodarki.

Przynależność do tego grona to wyznacznik sukcesu w biznesie oraz prestiż związany z prowadzeniem działalności z poszanowaniem wysokich standardów odnoszących się nie tylko do relacji zewnętrznych, ale także (bądź przede wszystkim) wewnątrzkorporacyjnych. Emitenci akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wskazywani są jako wzór dbałości o corporate governance, zaś stawiane im przez organizatora giełdy wymagania dotyczące dobrych praktyk traktowane są – również przez judykaturę – jako uosobienie dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym. Choć w przeważającej liczbie przypadków powyższe założenia odnajdują swoje potwierdzenie w rzeczywistości, to zdarza się również, iż członkowie wspomnianej swoistej ivy league (ściślej: ich menadżerowie) rozczarowują swoim zachowaniem tak bardzo, że ich wybryki nie mogą zostać przemilczane.

Autorami wpisu są: Damian Dworek, Partner Kancelarii RKKW oraz Karol Szymański, Of Counsel w Kancelarii RKKW, największy ujawniony akcjonariusz Gant Development S.A.

 

Źródło: Więcej na ten temat

Powiązane tagi