17 Lipiec 2015

W Pulsie Biznesu o sprawie Polcolorit w kontekście mniejszościowych akcjonariuszy

Kamil Kosiński, ,,Polcolorit dał lekcję drobnym inwestorom", Puls Biznesu, 17.07.2015 r.

Radosław L. Kwaśnicki

Po przekroczeniu 90 proc. głosów w wezwaniu główny akcjonariuszy może dokonać tzw. wyciśnięcia akcjonariuszy mniejszościowych.

Mówiąc najprościej, oznacza to wyłączenie ze spółki akcjonariuszy mniejszościowych poprzez przymusowe wykupienie ich akcji przez akcjonariuszy większościowych - tłumaczy dr Radosław L. Kwaśnicki.

Już sam delisting wywiera niebagatelny wpływ na płynność obrotu posiadanymi akcjami, co z ekonomicznego punktu widzenia stanowi najważniejszy przymiot akcji zdematerializowanych.

W takim przypadku mniejszościowy akcjonariusz zostaje de facto zmuszony do sprzedaży swoich akcji w formie odpowiedzi na wezwanie. Na zakup akcji w postaci dokumentu zbyt wielu chętnych nie znajdzie. Prowadzi to do sytuacji podobnej do tej, która ma miejsce przy wyciskaniu akcjonariuszy. Wystarczy jednak jedna akcja wsparta sensowną argumentacja i uchwałę delistingową można wstrzymać na drodze sądowej. Dopóki główny akcjonariusz nie ma 90 proc., mniejszościowi mogą działać - tłumaczy dr Radosław L. Kwaśnicki.

Źródło: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. K. Kosińskiego, "Polcolorit dał lekcję drobnym inwestorom", Puls Biznesu z dnia 17.7.2015 r.