15 Grudzień 2014

W Parkiecie mówimy na temat zaskarżonej uchwały o delistingu

"Hutmen: Bez zabezpieczenia", Parkiet, 15.12.2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Hutmen: Bez zabezpieczenia”, w którym dr Radosław L. Kwaśnicki wypowiada się na temat wniosku o udzielenie zabezpieczenie roszczeń akcjonariuszy mniejszościowych spółki Hutmen S.A. o stwierdzenie nieważności oraz o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Źródło: Więcej w artykule: "Hutmen: Bez zabezpieczenia", Parkiet, 15.12.2014 r.

Powiązane tagi