24 Lipiec 2015

W Parkiecie mówimy na temat planów PKP i CVC po zamknięciu transakcji

Michał Walczak, ,,Plany PKP i CVC po zamknięciu transakcji PKP Energetyki", Parkiet, 24.07.2015 r.

Radosław L. Kwaśnicki

PKP podpisał z funduszem CVC Capital Partners umowę przedwstępną na sprzedaż 100 proc. akcji PKP Energetyka. Jej wartość brutto sięga niemal 2 mld zł, przy czym została pomniejszona o ok. 0,5 mld zł długu kupowanej spółki (będzie on refinansowany).

Kontrolę nad aktywami spółki teoretycznie może zwiększyć ustawa, którą 10 lipca br. uchwalił Sejm. Zgodnie z projektem ustawy, który trafił do Senatu, do organów uprawnionych do uprzedniej kontroli fuzji i przejęć dołączy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (obok UOKiK i KNF). Oznacza to, że szef MSP mógłby zablokować transakcję sprzedaży akcji przez CVC. 

Dr Radosław L. Kwaśnicki zaznacza, że takie rozwiązanie jest dozwolone prawem unijnym i stosowane m.in. we Francji. Skutek ewentualnego wpisania PKP Energetyki na listę spółek strategicznych Skarbu Państwa byłby taki, że fundusz nie mógłby sprzedać akcji lub istotnego majątku spółki bez zgody MSP.

"Oceniam to jako pozytywną ochronę interesów państwa choć pewne drobiazgi mogłyby być jeszcze poprawione w Senacie"- podkreśla Kwaśnicki.

Źródło: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu "Plany PKP i CVC po zamknięciu transakcji PKP Energetyki", Parkiet z dnia 24.7.2015 r.