01 Wrzesień 2016

Publikacje 9/2016

R. L. Kwaśnicki, "Wybór rady nadzorczej grupami według Sądu Najwyższego", Parkiet z dnia 30-31.7.2016 r.

D. Krajewski, „Elektroniczne paragony – co oznaczają dla przedsiębiorców?”, BiznesAlert z dnia 15.9.2016 r.

D. Krajewski, „Fuzje i przejęcia w kontekście nowej ustawy regulującej obrót nieruchomościami”, BiznesAlert z dnia 20.9.2016 r. 

D. Krajewski, „W razie wątpliwości - na korzyść podatnika”, BiznesAlert, z dnia 27.9.2016 r.

M. Wiliński, „Czy członek zarządu może zawrzeć umowę ze spółką?”, BiznesAlert z dnia 19.9.2016 r.

M. Wiliński, „Nowe przepisy dla branży innowacyjnej – czy dużo zmienią?”, BiznesAlert z dnia 6.9.2016 r.