01 Kwiecień 2016

Publikacje 3-4/2016

R. L. Kwaśnicki, K. Szymański, „Reforma corporate governance z elementami (małej) rewolucji”, Monitor Prawa Handlowego nr 4/2015

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. K. Kosińskiego, „Pospolite ruszenie w Landzie", Puls Biznesu z dnia 31.3.2016 r.

R. L. Kwaśnicki, „Jak (skutecznie) zrezygnować”, Parkiet z dnia 11.4.2016 r.

 R. L. Kwaśnicki, „Zgromadzenie (zawsze) może odwołać zarząd, także w spółkach, w których Skarb Państwa ma większość”, Parkiet z dnia 18.4.2016 r.