01 Luty 2016

Publikacje 2/2016

R. L. Kwaśnicki, rozmowa z red. S. Zadrożną,"Polskie spółki publiczne są narażone na wrogie przejęcia", Polskie Radio 24, 28.1.2016 r.

 

R. L. Kwaśnicki, K. Szymański, „Raportowanie po nowemu – jak ukarać ale nie zadusić?”, Parkiet z dnia 6/7.2.2016 r.

 

A. Pankowska, E. Delert, „Sprostowanie prospektu również w trybie zabezpieczenia", Dziennik Gazeta Prawna z dnia 11.2.2016 r.

 

R. L. Kwaśnicki, "Inwestorzy, konflikty i odpowiedzialność", Parkiet z dnia 15.2.2016 r.

 

K. Bednarek, „Okoliczności przemawiające za uchyleniem uchwały w sprawie podziału zysku”, Newsletter Wydawnictwa C. H. Beck, Prawo spółek handlowych, Numer 2/2016

 

A. Mikołajska, „Wyrok SN z 15.5.2014 r. (II CSK 446/13)”, Newsletter Wydawnictwa C. H. Beck, Prawo spółek handlowych, Numer 2/2016

 

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. K. Kucharskiej, "Perspektywa gigantycznych kar powoli się oddala", Parkiet z dnia 26.2.2016 r.