19 Styczeń 2016

Publikacje 1/2016

R. L. Kwaśnicki, „Czy rady zapłacą za złe raportowanie?”, Puls Biznesu z dnia 21.12.2015 r.

 

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. K. Kosińskiego „Ostra walka o warszawski Land”, Puls Biznesu z dnia 8.1.2016 r.

 

M. Karłowski, „Wyrok SA w Gdańsku - V Wydział Cywilny z 7.8.2013 r. (V ACa 295/13, Legalis 744199)”, Prawo spółek handlowych 12/2015

 

K. Łuczejko, P. Letolc, „Członkowie zarządu spółki handlowej ponoszą odpowiedzialność cywilną za niewykonanie z winy umyślnej obowiązków wymienionych w art. 594 KSH – uchwała SN z 27.8.2015 r. (III CZP 62/15)”, Prawo spółek handlowych 12/2015.

 

R. L. Kwaśnicki, „Acron bez gwarancji miejsca w radzie Azotów”, Parkiet z dnia 13.1.2016 r.

 

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. A. Wieczerzak-Krusińskiej, „PKP Energetyka spiera się o dostawy prądu”, Rzeczpospolita z dnia 19.1.2016 r.