12 Maj 2015

LIMITO vs. MILITO: Sąd Apelacyjny podziela ocenę Sądu Okręgowego w kwestii podobieństwa i ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd

,,LIMITO vs. MILITO: Sąd Apelacyjny podziela ocenę Sądu Okręgowego w kwestii podobieństwa i ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd", Prawo@IP, 12.05.2015 r.

Aneta Pankowska

Ciąg dalszy jednej z naszych spraw: Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie naszego oponenta, w związku z postanowieniem o zabezpieczeniu zakazującym używania oznaczenia MILITO w obrocie.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał m.in., że Sąd Okręgowy dokonał właściwej oceny podobieństwa chronionego słownego wspólnotowego znaku towarowego LIMITO z oznaczeniem MILITO używanym przez obowiązanego.

Źródło: Zachęcamy do zapoznania się z wpisem mec. Anety Pankowskiej na blogu Prawo@IP