19 Wrzesień 2014

W Monitorze Prawniczym piszemy o dofinansowaniu ze środków europejskich w orzecznictwie

"Dofinansowanie ze środków europejskich w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych", Monitor Prawniczy 17/2014

Krzysztof Brysiewicz

Artykuł dotyczy najistotniejszych problemów związanych z projektami realizowanymi przy udziale dofinansowania ze środków europejskich, jakie pojawiają się na gruncie orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Omówione kwestie odnoszą się przede wszystkim do dystrybucji środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. Nie obejmują natomiast spraw związanych z udzielaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), do których nie znajduje zastosowania ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i które regulowane są odrębnymi ustawami.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Dofinansowanie ze środków europejskich w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych" opublikowanym w Monitorze Prawniczym nr 17/2014. Autorem tekstu jest Krzysztof Brysiewicz, radca prawny w Kancelarii RKKW.

Źródło: Krzysztof Brysiewicz "Dofinansowanie ze środków europejskich w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych", Monitor Prawniczy 17/2014

Załączniki:

Powiązane tagi

  • Krzysztof Brysiewicz

    Krzysztof Brysiewicz

    radca prawny