Publikacje

 • 17 Grudzień 2014

  Komunikacja z rynkiem po nowemu

  "Komunikacja z rynkiem po nowemu", Puls Biznesu, 17.12.2014 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  Dr Radosław L. Kwaśnicki opowiada na łamach Pulsu Biznesu o nowych zasadach komunikacji spółek giełdowych z rynkiem, stworzonych przez Unię Europejską.

  Czytaj dalej
 • 17 Grudzień 2014

  W Pulsie Biznesu mówimy o komunikacji z rynkiem "po nowemu"

  "Komunikacja z rynkiem po nowemu", Puls Biznesu, 17.12.2014 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  Unia Europejska stworzyła nowe zasady komunikacji z rynkiem przez giełdowe spółki. Choć będą one obowiązywały dopiero za kilkanaście miesięcy, już teraz warto się do nich przygotować. I to nie tylko ze względu na sankcje grożące w przypadku niewłaściwego ich zastosowania.

  Czytaj dalej
 • 15 Grudzień 2014

  W Parkiecie mówimy na temat zaskarżonej uchwały o delistingu

  "Hutmen: Bez zabezpieczenia", Parkiet, 15.12.2014 r.

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Hutmen: Bez zabezpieczenia”, w którym dr Radosław L. Kwaśnicki wypowiada się na temat wniosku o udzielenie zabezpieczenie roszczeń akcjonariuszy mniejszościowych spółki Hutmen S.A. o stwierdzenie nieważności oraz o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Czytaj dalej
 • 15 Grudzień 2014

  Hutmen: Bez zabezpieczenia

  "Hutmen: Bez zabezpieczenia", Parkiet, 15.12.2014 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Hutmen: Bez zabezpieczenia” (Parkiet, 15.12.2014 r.), w którym dr Radosław L. Kwaśnicki wypowiada się na temat wniosku o udzielenie zabezpieczenie roszczeń akcjonariuszy mniejszościowych spółki Hutmen S.A. o stwierdzenie nieważności oraz o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Czytaj dalej
 • 11 Grudzień 2014

  Hutmen, Yawal: Pozew trafił do sądu

  Marian Zubrzycki – "Hutmen, Yawal: Pozew trafił do sądu”, Parkiet, 11.12.2014 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem red. Mariana Zubrzyckiego "Hutmen, Yawal: Pozew trafił do sądu" (Parkiet, 11.12.2014 r.), w którym dr Radosław L. Kwaśnicki wypowiada się na temat sporu wokół wycofania akcji spółki Hutmen S.A. z obrotu giełdowego w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Czytaj dalej
 • 11 Grudzień 2014

  W Parkiecie mówimy na temat sporu wokół wycofania akcji spółki Hutmen S.A. z obrotu giełdowego

  "Hutmen, Yawal: Pozew trafił do sądu”, Parkiet, 11.12.2014 r.

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem red. Mariana Zubrzyckiego "Hutmen, Yawal: Pozew trafił do sądu" (Parkiet, 11.12.2014 r.), w którym dr Radosław L. Kwaśnicki wypowiada się na temat sporu wokół wycofania akcji spółki Hutmen S.A. z obrotu giełdowego w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Czytaj dalej
 • 10 Grudzień 2014

  Jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu

  "Jak skutecznie zrezygnować", Puls Biznesu, 10.12.2014 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  Dr Radosław L. Kwaśnicki odpowiada na łamach Pulsu Biznesu na pytanie jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu.

  Czytaj dalej
 • 10 Grudzień 2014

  W Pulsie Biznesu piszemy jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu

  "Jak skutecznie zrezygnować", Puls Biznesu, 10.12.2014 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  Dr Radosław L. Kwaśnicki odpowiada na łamach Pulsu Biznesu na pytanie, jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu.

  Czytaj dalej
 • 10 Grudzień 2014

  W Pulsie Biznesu piszemy jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu

  "Jak skutecznie zrezygnować", Puls Biznesu, 10.12.2014 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  Jednym ze sposobów rezygnacji z funkcji członka zarządu jest złożenie stosownego oświadczenia woli. To, jak je skutecznie złożyć budzi jednak w doktrynie wiele wątpliwości. Należy zauważyć, że nieskuteczność złożonego oświadczenia woli o rezygnacji pociąga za sobą wiele konsekwencji dla osoby, która nie ma świadomości, że wciąż ciążą na niej obowiązki członka zarządu.

  Czytaj dalej
 • 09 Grudzień 2014

  Wątpliwości związane z powołaniem prezesa Kompanii Węglowej

  Ksawery Wardacki, ‘’Prezes w jeden dzień’’, Rzeczpospolita, 9.12.2014 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Ksawerego Wardackiego "Prezes w jeden dzień" (Rzeczpospolita, 9.12.2014 r.), w którym dr Radosław L. Kwaśnicki wypowiada się na temat procedury powołania prezesa Kompanii Węglowej.

  Czytaj dalej
 • 09 Grudzień 2014

  W Rzeczpospolitej mówimy o wątpliwościach związanych z powołaniem prezesa Kompanii Węglowej

  Ksawery Wardacki, ‘’Prezes w jeden dzień’’, Rzeczpospolita, 09.12.2014 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Ksawerego Wardackiego "Prezes w jeden dzień" (Rzeczpospolita, 9.12.2014 r.).

  Czytaj dalej
 • 04 Grudzień 2014

  Kto zarządza spółką giełdową Gant...

  Katarzyna Kucharczyk – "Ostre przepychanki w Gancie", Parkiet, 4.12.2014 r.

  Radosław L. Kwaśnicki

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem red. Katarzyny Kucharczyk "Ostre przepychanki w Gancie" (Parkiet, 4.12.2014 r.), w którym dr Radosław L. Kwaśnicki wypowiada się na temat sytuacji w Gant Development S.A.

  Czytaj dalej