01 Wrzesień 2016

Nowe przepisy - "Alert prawny"

1.7.2016 r. w życie weszły przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.10.2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1776) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.10.2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. 2015 r. poz. 1783)

28.7.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 22.6.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1020)

1.8.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 7.7.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1052)

3.8.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 22.6.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1053)

5.8.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 6.7.2016 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. 2016 poz. 1174)

11.8.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 7.7.2016 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dz.U. 2016 poz. 1171)

16.8.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 22.7.2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 poz. 1157)

18.8.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 6.7.2016 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dz.U. 2016 poz. 1170)

31.8.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 7.7.2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1257)

1.9.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. 2016 poz. 1155)

1.9.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 23.6.2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1010)

1.9.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 910)

2.9.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22.7.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1165)

2.9.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1.4.2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2016 poz. 744)