30 Wrzesień 2017

Nowe przepisy – „Alert prawny" 9 2017

1.09.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1509)

2.09.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7..07.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2017 poz. 1477)

5.09.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2017 poz. 1557)

5.09.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1556)

9.09.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2017 poz. 1596)

9.09.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22.06.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1595)

11.09.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 2017 poz. 1529)

12.09.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2017 poz. 1600)

21.09.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1555)