01 Maj 2017

Nowe przepisy – „Alert prawny" 4/5 2017

25.3.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. 2017 poz. 628)

 

1.4.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 88)

 

2.4.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.12.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2017 poz. 579)

 

4.4.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648)

 

8.4.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24.02.2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. 2017 poz. 635)

 

18.4.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.2.2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 715)

 

18.4.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. 2017 poz. 708)

 

27.4.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23.3.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 768)

 

28.4.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.2.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 659)

 

29.4.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.3.2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 791)

 

1.5.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.3.2017 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (Dz.U. 2017 poz. 694)

 

4.5.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23.3.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2017 poz. 803)

 

5.5.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.3.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. 2017 poz. 718)

 

6.5.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.2.2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 718)