01 Grudzień 2017

"Alert prawny" - 12/2017

1.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217)

1.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29.09.2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2017 poz. 2120)

1.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21.04.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 992)

5.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.11.2017 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2017 poz. 2233)

6.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 2141)

12.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2180)

12.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe (Dz.U. 2017 poz. 2173)

13.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz.U. 2017 poz. 2184)

14.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6.12.2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. 2017 poz. 2312)

15.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. 2017 poz. 2216)

19.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 2232)

23.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. 2017 poz. 2282)

25.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017 poz. 2169)

28.12.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12.10.2017 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2181)