01 Grudzień 2016

ZUS nie zmieni umowy o dzieło na umowę zlecenia

Jak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 21.10.2016 r., sygn. akt: IV U 1577/15, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma uprawnień do zmiany kwalifikacji umowy o dzieło na umowę zlecenia wbrew woli stron. Sprawę rozpoczęła kontrola ZUS w firmie zajmującej się montażem lampek i girland choinkowych. Wykazała ona, że pracodawca zawiera z pracownikami umowy o dzieło, pomimo iż w świetle prawa powinny być to umowy zlecenia. ZUS zobowiązał go więc do zmiany umów i objęcia pracowników ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym i ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu wykonywanej pracy. Właściciel firmy złożył odwołanie od ww. decyzji, a następnie skierował sprawę do sądu. Sąd stwierdził, że funkcjonujące w firmie umowy można zakwalifikować zarówno jako umowy o dzieło, jak i o umowy zlecenia, przede wszystkim wskazał jednak, że strony za zgodną wolą zawarły umowę o dzieło nie zaś umowę zlecenia, a ZUS nie ma uprawnień do ich weryfikacji.  Takie działanie, w oparciu o przepisy na które powołał się ZUS, byłoby sprzeczne z wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawa.