01 Wrzesień 2016

SN: Tajne nagrania jako dowód w procesie cywilnym

Potajemnie dokonane nagranie rozmowy, w której uczestniczy nagrywająca osoba, może być dowodem w procesie cywilnym, gdy warunkuje prawo do sprawiedliwego wyroku. Do takiego wniosku doszedł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22.4.2016 r. (II CSK 478/15). Sąd Najwyższy wskazał, że takie nagranie może być dowodem, o ile jest autentyczne, nie narusza prywatności czy zasad współżycia społecznego, a przede wszystkim, jeżeli dokonał go jeden z uczestników nagranej rozmowy. Jak wynika z uzasadnienia ww. wyroku dowód z potajemnie dokonanego nagrania mogą dyskwalifikować m.in. takie okoliczności jak: naruszenie prywatności osoby nagranej, jej trudne położenie czy zasady współżycia społecznego, np. choroba psychiczna.