01 Maj 2016

SN: Skuteczna rezygnacja członka zarządu spółki kapitałowej

Kwestia adresata oświadczenia członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji jest od dawna kłopotliwa w praktyce spółek i wywołuje wiele rozbieżności zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Problem ten rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale powziętej w dniu 31.3.2016 r. w składzie 7 sędziów, w sprawie o sygn. akt: III CZP 89/15, w której wskazał, że oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane - z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 KSH - spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 KSH. Zgodnie z powyższym takie oświadczenie należy złożyć jednemu członkowi zarządu spółki lub prokurentowi spółki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy jedyny członek zarządu spółki jest jednocześnie jedynym jej wspólnikiem lub akcjonariuszem (art. 205 § 2 lub 373 § 2 KSH).

Więcej na ten temat tutaj.