01 Wrzesień 2016

SN: Komornik musi uwzględnić VAT w opłacie egzekucyjnej

W uchwale z dnia 7.7.2016 r., wydanej w sprawie o sygn. akt: III CZP 34/16 Sąd Najwyższy – odpowiadając na zagadnienie prawne wniesione przez Sąd Okręgowy w Białymstoku – wskazał, że komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego nie jest uprawniony do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie Ustawy z dnia 29.8.1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, o kwotę podatku VAT. Oznacza to, że komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników i przekraczać maksymalne stawki. Podatek musi być uwzględniony w opłacie egzekucyjnej.