27 Sierpień 2015

Reforma polskiego procesu karnego

W dniu 1.7.2015 r. w życie weszła nowelizacja zmieniająca w sposób istotny proces karny. Wprowadziła ją Ustawa z dnia 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 1247). Do najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy ww. noweli należy: ograniczenie roli sądu w postępowaniu dowodowym, zwiększenie roli stron procesu w postępowaniu dowodowym i rozszerzenie dopuszczalności dowodów prywatnych, powszechny dostęp do obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu sądowym, ograniczenie zakresu i czasu trwania postępowania przygotowawczego i przede wszystkim usprawnienie przebiegu procesu karnego. W celu zapewnienia spójności polskiego prawa karnego uchwalona została także nowela kodeksu karnego, która – podobnie jak nowela procesu karnego – weszła w życie w dniu 1.7.2015 r. na  mocy Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 396).

Szczegółowe omówienie najważniejszych wprowadzonych przez Ustawodawcę zmian przygotowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.