20 Wrzesień 2017

RODO - zmiany w ochronie danych osobowych

Istotne zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych przewiduje rządowy projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Nowelizacja ma na celu dostosowanie krajowego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zgodnie z założeniami projektu powstać ma nowy Urząd Ochrony Danych Osobowych, którego Prezes przejmie zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wśród najważniejszych zmian, jakie przewiduje projekt należy również wskazać na wprowadzenie jednoinstancyjności postępowania administracyjnego, wszczynanego w razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Ma to na celu przyspieszenie tej procedury. Postępowanie ma być prowadzone przed Prezesem Urzędu i będzie wszczynane w oparciu o przeprowadzone wcześniej postępowanie kontrolne lub na wniosek organizacji społecznej. Projekt przewiduje dodatkowo możliwość skierowania roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – niezależnie od żądania wszczęcia postępowania przed Prezesem Urzędu – bezpośrednio do sądu powszechnego, a także wprowadza kary finansowe za takie naruszenie. Co więcej nowela obniża wiek dziecka, do którego konieczne będzie uzyskanie zgody rodzica na przetwarzanie jego danych w Internecie, z 16 do 13 lat. Ustawa powinna zacząć obowiązywać 25.05.2018 r., czyli w dniu, w którym w życie wchodzą przepisy ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.