01 Wrzesień 2016

Projekt: zwykły podpis elektroniczny już nie wystarczy do założenia sp. z o.o.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym nie będzie można posługiwać się zwykłym podpisem elektronicznym. W projekcie zaproponowano, aby – wykorzystując dostępny w systemie teleinformatycznym wzorzec umowy – można było podpisać go jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Te podpisy używane są aktualnie do zawiązywania spółek jawnych, komandytowych oraz do wprowadzania zmian w umowie. Zmiana ma więc na celu ujednolicenie regulacji. Nowela  ma jednak przede wszystkim ograniczyć nadużycia, na które pozwalają obowiązujące aktualnie przepisy.