01 Sierpień 2017

Projekt: wierzyciel zapłaci za niektóre z czynności komornika

Sejm pracuje nad ustawą o kosztach komorniczych. Po wejściu w życie nowego prawa wierzyciel zapłaci za czynności wybranego przez siebie komornika, które ten wykona poza swoim rewirem komorniczym. Chodzi m.in. o pokrycie diet komornika oraz osób przez niego zatrudnionych i uczestniczących w danej czynności, oraz poniesionych przez nich kosztów transportu, przejazdów oraz noclegów. Wydatki te nie będą mogły obciążyć dłużnika, nawet jeśli wierzyciel został zwolniony od kosztów komorniczych. Dodatkowo projekt ustawy precyzuje, że czynność, na którą komornik zażądał uiszczenia zaliczki na wydatki, musi zostać podjęta w terminie 7 dni od dnia uiszczenia zaliczki.