01 Listopad 2016

Projekt: grzywna za niepowołanie organów spółki

W przygotowanym przez Ministra Sprawiedliwości projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw sąd rejestrowy, w ramach postępowania przymuszającego, otrzyma możliwość wezwania obowiązanych do wykazania, że organ uprawniony do reprezentacji danego podmiotu został powołany lub wybrany albo, że braki w jego składzie zostały usunięte. W przeciwnym wypadku sąd nałoży na dany podmiot grzywnę przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Jak wskazują twórcy projektu nowe zapisy mają na celu m.in. usprawnienie procedury składania sprawozdań finansowych. Projekt jest aktualnie na etapie konsultacji publicznych i opiniowania.