01 Kwiecień 2016

OSR - 2: Raportowanie bieżących informacji poufnych przyjęty

6.4.2016 r. opublikowany został Ogólny Standard Raportowania 2: Raportowanie Bieżących informacji poufnych. Dokument ten stanowi zbór kierunkowych wskazówek umożliwiających zdefiniowanie informacji bieżących, które mogą stanowić informacje poufne podlegające raportowaniu. OSR – 2 zawiera również informacje pozwalające podjąć spółkom giełdowym odpowiednie kroki dla opracowania swoich polityk informacyjnych oraz narzędzi analitycznych, zgodnych z nowymi regulacjami o obowiązkach informacyjnych wynikających z dyrektywy MAD i rozporządzenia MAR. OSR – 2 został przyjęty przez Radę Fundacji Standardów Raportowania, a wcześniej powstał przy współpracy z całym środowiskiem emitentów, a także w konsultacji ze środowiskiem inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, biegłych rewidentów oraz domów maklerskich.