01 Czerwiec 2016

Orzecznictwo: Wszystko dla jednego wspólnika rozwiązywanej spółki

W wyroku z dnia 15.1.2016 r. (V ACa 414/15) Sąd Apelacyjny w Katowicach przyznał cały majątek rozwiązywanej, dwuosobowej spółki jawnej jednemu ze wspólników, z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem. Przyczyną takiej decyzji Sądu było wystąpienie po stronie jednego ze wspólników powodu rozwiązania spółki. Sąd wskazał również, że taka sytuacja możliwa jest w przypadku wystąpienia zasadniczo wszystkich powodów prowadzących do rozwiązania spółki, jedynie z wyłączeniem tych, gdy dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa na dotychczasowych zasadach gospodarczych jest wykluczone.