01 Maj 2017

Orzecznictwo: publikacja listu może naruszać prawa nadawcy

Sąd Apelacyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 16.2.2017 r. (VI ACa 1875/15) wskazał, że adresat listu nie ma pełnej swobody w dysponowaniu jego treścią, gdyż osoba wysyłająca list nie zostaje pozbawiona wpływu na sposób jego późniejszego wykorzystania. Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę na fakt, że list z uwagi na jego treść i formę może podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jego publikacja bez zgody nadawcy może prowadzić do naruszenia  jego dóbr osobistych, takich jak prawa do korespondencji i prawa do prywatności.