05 Wrzesień 2017

Nowelizacja: większa ochrona roszczeń pracowników

5.09.2017 r. obowiązywać zaczęła ustawa z dnia 20.07.2017 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem nowego prawa jest rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy w związku z niewypłacalnością pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz wynagrodzenia, a także szybsza pomoc finansowa dla pracowników, których pracodawca zaprzestał prowadzenia działalności. Nowela wprowadza m.in. dłuższy okres referencyjny między datą niewypłacalności pracodawcy  a datą rozwiązania stosunku pracy (12 w miejsce 9 miesięcy), a także dodatkowe świadczenia przysługujące pracownikom w związku z niewypłacalnością pracodawcy. Dodatkowo ustawodawca wprowadził objęcie ochroną roszczeń pracowniczych również członków rodziny pracodawcy (m.in. małżonek, dzieci, zarówno własne, jak i drugiego małżonka, rodzice), którzy dotychczas byli wyłączeni spod takiej ochrony, a także liczne ułatwienia w procedurze uzyskania zaliczki na poczet świadczeń niezaspokojonych przez pracodawcę.