01 Czerwiec 2016

Nowelizacja: więcej czasu na odwołanie się do sądu pracy

Wydłużenie z siedmiu do trzydziestu dni terminu na zgłoszenie swojej sprawy do sądu pracy zakłada poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Projekt spotkał się z aprobatą klubów parlamentarnych. Dłuższy termin dotyczyłby odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy o pracę (dotychczas w tym przypadku termin wynosił czternaście dni). Autorzy projektu w jego uzasadnieniu wskazywali przede wszystkim, że obecnie obowiązujące terminy są zbyt krótkie i przez to często krzywdzące dla zainteresowanych, z uwagi choćby na zbyt mało czasu na zgromadzenie niezbędnych dowodów w sprawie.