03 Październik 2016

Nowelizacja: umowa o pracę już od pierwszego dnia

1.9.2016 r. w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca obowiązek podpisania przez pracodawcę i pracownika umowy o pracę - lub przynajmniej pisemnego potwierdzenia jej warunków – jeszcze przed przystąpieniem do pracy pracownika. W przypadku braku spełnienia ww. warunków na  pracodawcę może zostać nałożona grzywna. Przed wejściem w życie nowych przepisów pisemne potwierdzenie warunków umowy miało być doręczone pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy. Zdaniem autorów nowelizacji wcześniejszy zapis umożliwiał nadużycia.