01 Luty 2018

Nowelizacja: ulgi dla innowacyjności

Od początku bieżącego roku obowiązuje ustawa z dnia 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Jest to druga po ustawie z dnia 4.11.2016 r. ustawa z planowanego pakietu ustaw, mających ułatwić działalność innowacyjną. Celem ustawy jest przede wszystkim ułatwienie prowadzenia działalności innowacyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej. Nowe przepisy skupiają się w głównej mierze na kwestiach dotyczących tworzenia wiedzy i jej transferem do gospodarki, a także na finansowaniu procesów powstawania innowacyjnych przedsięwzięć, przede wszystkim zwiększaniu nakładów. Dla przedsiębiorców najbardziej znaczące może okazać się wprowadzone przez ustawę podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R (badawczo-rozwojową) od podstawy obliczenia podatku do 100%, a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego do 150% . Dodatkowo nowelizacja m.in. rozszerza i doprecyzowuje katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R, wydłuża do roku 2023 wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R, a także zwiększa zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe PAN o działalność gospodarczą.