01 Styczeń 2017

Nowelizacja: pełnomocnik odbierze przesyłkę pocztową w postępowaniu karnym

15.1.2017 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.1.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym. Według nowego prawa przesyłka pocztowa nadana w ramach postępowania karnego może zostać wydana nie tylko adresatowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi, ale również upoważnionemu w pełnomocnictwie pocztowym adwokatowi lub radcy prawnemu.