01 Styczeń 2017

Solidarna odpowiedzialność pełnomocników i podatników za zaległości podatkowe

1.1.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg nowości, w tym solidarną odpowiedzialność pełnomocników wraz z podatnikami do kwoty 500 000 złotych za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako płatnika VAT czynnego. Analogiczne unormowania dotyczące zasad i warunków solidarnej odpowiedzialności pełnomocników zostały zawarte także w Ordynacji podatkowej.

Więcej na temat nowej ustawy o VAT na naszym blogu.