18 Styczeń 2016

Nowelizacja: nowe Prawo Upadłościowe i zupełnie nowe Prawo Restrukturyzacyjne

Z dniem 1.1.2015 r. obowiązywać zaczęło nowe prawo regulujące kwestie upadłości i postępowania naprawczego. Obowiązująca dotychczas ustawa z dnia 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze zmieniła nazwę na Prawo upadłościowe i reguluje upadłość obejmującą likwidację podmiotu. Dodatkowo w życie wszedł zupełnie nowy akt prawny, tj. Ustawa z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, która zawiera nowe regulacje postępowania układowego oraz naprawczego.