01 Czerwiec 2016

Nowelizacja: Nowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie

Prace nad Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym znajdują się aktualnie na etapie opiniowania jej projektu. Ma ona zastąpić obowiązującą obecnie Ustawę z dnia 9.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U z 2015 r. poz. 1011 i 1844). Ustanowienie nowych regulacji ma na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu. Projekt wprowadza istotne zmiany w zakresie organizacji prac, a także kompetencji Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu jednostek zainteresowania publicznego.

Źródło: Więcej na ten temat