01 Maj 2017

Nowelizacja: nowa ustawa o aptekach „apteka dla aptekarza”

W dniu 15.5.2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Budząca wiele kontrowersji nowelizacja wprowadza m.in. następujące zmiany, które dotyczyć będą wyłącznie nowych aptek: (i) liczba osób przypadających na jedną aptekę w danej gminie to maksymalnie 3 tys.; (ii) odległość między aptekami musi wynosić min. 500 m., (iii) jedna osoba będzie mogła prowadzić maks. 4 apteki; (iv) właścicielem apteki będzie mógł być jedynie farmaceuta, spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci. Nowelizacja przewiduje jednak wyjątek od ww. zasad dając ministrowi zdrowia uprawnienie do wyrażenia zgody na otwarcie nowej apteki z uwagi na „ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych”, gdy przepisy ustawy na to nie pozwalają. Jak wskazują twórcy nowego prawa, ma ono stać się wsparciem dla małych, niezależnych, rodzinnych aptek, które aktualnie przegrywają rywalizację z tzw. sieciówkami. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 30 dni od jej ogłoszenia.