02 Luty 2018

Nowelizacja: elektroniczny KRS

26.01.2018 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Najważniejszą zmianą, jaką wprowadzi nowelizacja jest obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Twórcy ustawy wskazują, że taka zmiana znacznie odciąży sądy rejestrowe w okresie sprawozdawczym, a także ułatwi analizę i opracowanie danych zawartych w tych dokumentach. Po wejściu w życie zmian sprawozdania mają być umieszczane w dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości repozytorium. Dodatkowo nowelizacja zakłada m.in. „utworzenie ogólnodostępnych akt elektronicznych podmiotu, które będą obejmować wszystkie dokumenty złożone do tych akt przez strony i dokumenty wytworzone przez sąd, a także coraz szersze wykorzystanie możliwości elektronicznego doręczania dokumentów sądowych i wprowadzenie możliwości śledzenia na bieżąco przebiegu postępowania”. Nowa ustawa likwiduje również rejestr dłużników niewypłacalnych. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2.02.2018 r. Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.