01 Maj 2017

Nowelizacja: automaty do gier w państwowych rękach

1.4.2017 r. w życie weszła ustawa z dnia 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Nowa regulacja wprowadza przede wszystkim objęcie monopolem państwowym (wykonywanym przez Totalizator Sportowy SA) prawa do oferowania gier na automatach poza kasynami. Maksymalna liczba takich automatów w kraju ma wynieść 35 tys., w myśl zasady 1 automat na 1 tys. mieszkańców. Podwyższone zostały również kary za nielegalne urządzanie gier na automatach z 12 tys. zł do 100 tys. zł za jeden automat. Karalność rozszerzono dodatkowo na właścicieli oraz najemców lokali, w których prowadzona jest nielegalna gra na automatach. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami blokowany ma być dostęp do nielegalnych domen, oferujących gry hazardowe (z uwagi na ograniczenia techniczne regulacja wejdzie w życie w dniu 1.07.2017 r.). Jak wskazują twórcy nowelizacji ma ona na celu ograniczenie tzw. „szarej strefy”, a tym samym zwiększenie dochodów budżetu państwa oraz ochronę graczy przed nielegalnymi praktykami.