27 Sierpień 2015

Menedżerowie mogę ominąć obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartego kontraktu

Menedżerowie mogę ominąć obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartego kontraktu - tak wynika z wydanej w dniu 27.7.2015 r. przez gdański oddział ZUS interpretacji podatkowej o nr: DI/100000/43/719/2015. Jest to niezwykle ważna interpretacja, szczególnie mając na względzie, wydaną dniu 17.06.2015 r. przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów Uchwałę (III UZP 2/15), w której SN przesądził, że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jest zawarta z tą spółką umowa o świadczenie usług (kontakt menedżerski), nie zaś prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z omawianą interpretacją przedsiębiorca, który oprócz wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego uzyskuje również przychody z innych źródeł, może dokonać wyboru czy odprowadzać zryczałtowane składki od prowadzonej oddzielnie działalności gospodarczej czy wyższe od przychodów z kontraktu menedżerskiego. Warunkiem jest jednak, aby ta dodatkowa działalność była faktycznie wykonywana przez członka zarządu spółki. Nie ma natomiast znaczenia jej zakres.