28 Wrzesień 2015

KNF – szybsze zatwierdzanie prospektów emisyjnych

Od 1.9.2015 r. obowiązują nowe praktyki w zatwierdzaniu prospektów emisyjnych. Efektem ich wprowadzenia ma być sprawniejsze przeprowadzenie postępowania związanego z zatwierdzeniem prospektów emisyjnych. Obecnie średni czas ich zatwierdzenia wynosi około pięciu miesięcy. KNF chce ten okres skrócić do dwóch miesięcy. Proponowane przez KNF zmiany przewidują przede wszystkim każdorazowe ustalanie harmonogramu działań podejmowanych w trakcie wszczętego postępowania administracyjnego, zarówno przez KNF, jak i emitenta. Zmiany przewidują również publikowanie informacji o stanie każdego z takich postępowań z uwzględnieniem czasu postępowania, jaki przypada na działania podejmowane przez KNF, a jaki na działania emitenta. Często zdarza się bowiem, że wszczęte postępowania przedłużają się z uwagi na błędy emitentów (np. niekompletność dokumentacji) lub ich opieszałość. Zmiany mają więc zmobilizować emitentów do podejmowania działań w celu jak najsprawniejszego zakończenia postępowania. Celem zmian jest także ograniczenie zjawiska składania prospektów niekompletnych, do czego ma się przyczynić m.in. opublikowana w czerwcu br. na stronie KNF Lista błędów w prospektach emisyjnych.

Źródło: Więcej na ten temat