• Absolwentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których realizuje kierunki dyplomowe Prawo oraz Artes Liberales

  • Odbyła studia częściowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sheffield (Wielka Brytania)

  • W ramach dotychczasowej praktyki związana była m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz warszawskimi kancelariami prawnymi;

  • Biegle posługuje się językiem angielskim

  • Głównymi obszarami jej zainteresowań są prawo handlowe oraz prawo cywilne

Specjalizacja w zakresie