• specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie nieruchomości oraz prawie kontraktów
  • posiada szerokie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych jak i również obsługi inwestycyjnej m.in. transakcji typu share deal oraz asset deal oraz transakcji venture capital
  • w swojej bieżącej praktyce doradza podmiotom gospodarczym z różnych branż i sektorów, zarówno podmiotom krajowym jak i zagranicznym
  • posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim

Specjalizacja w zakresie