• Doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku kapitałowego
  • Ukończył szkołę prawa amerykańskiego współorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński oraz The Catholic University of America, Columbus School of Law
  • Ukończył szkołę prawa niemieckiego współorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński oraz Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
  • Autor publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego oraz prawa rynków kapitałowych
  • Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim

 

Specjalizacja w zakresie