• członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi od 2006 roku
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim
  • posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, w tym również w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji
  • specjalizuje się w prawie upadłościowym, procesowym w zakresie spraw gospodarczych i prawie pracy
  • włada językiem angielskim

Specjalizacja w zakresie