• Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz prawie procesowym
  • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zbierała współpracując z lubelskimi i warszawskimi kancelariami prawnymi
  • Zainteresowania prawne skupia wokół prawa konstytucyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa spółek ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień korporacyjnych
  • Członek redakcji Czasopisma Aplikantów Adwokackich „Młoda Palestra”
  • Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim

Specjalizacja w zakresie